01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไม่มีหัวข้อ

สำนักงานสาธาณสุขอำเภอสบปราบ
เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ หมายเลข 0-5429-6101,0 โทรสาร 0-5429-6101

สำนักงานสาธาณสุขอำเภอแม่พริก เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๖๐๗
โทรศัพท์/โทรสารโทรสาร ๐-๕๔๒๙-๙๐๑-๒
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.378 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน