ไตรมาส 4-EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

Written by สสอ.สบปราบ on . Posted in ITA2564

ไตรมาส 4-EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

Work-SPH-020-064-page-001.jpgWork-SPH-020-064-page-002.jpg

Tags: ITA2564, ไตรมาส 4

พิมพ์