01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"
  • หน้าแรก
  • ITA2564
  • ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้ง เวียน ประกาศ จังหวัดลำปาง

ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 5 หนังสือแจ้ง เวียน ประกาศ จังหวัดลำปาง

ไตรมาส 3-EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารฯ

Work-SPH-015-05-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-SPH-015-05-page-001.jpg

Tags: ITA2564, ไตรมาส 3

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน