01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"
  • หน้าแรก
  • ITA2564
  • ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

ไตรมาส 2-EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

Work-SPH-013-078-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-SPH-013-078-page-001.jpg

Tags: ไตรมาส 2

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน