01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"
  • หน้าแรก
  • ITA2563
  • EB24 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส4

EB24 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส4

EB24 ข้อ 2.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส4

Work-SPH-011-07-page-001.jpg

Tags: ITA2563

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน