01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"
  • หน้าแรก
  • ITA2563
  • EB15 ข้อ3.2 ฟอร์มลงเว็บ การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต

EB15 ข้อ3.2 ฟอร์มลงเว็บ การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต

EB15 ข้อ3.2 ฟอร์มลงเว็บ การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต

Work-SPH-0119.jpg

box001.gifWork-SPH-00119.jpg

Tags: ITA2563

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน