สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ หมายเลข 0-5429-6101
0 โทรสาร 0-5429-6101

E-mail : sobprab@sobprabhealthoffice.go.th

ไตรมาสที่ 4 MOIT23 ข้อ 2 Print Screen หน้าจอ Google Form รายงานการกำกับฯ

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 737

moit23 ข้อ 2 print screen หน้าจอ google form รายงานการกำกับติดต.pdf
-

ให้กำลังใจกัน

Voting
Average rating