ดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตาม

Written by สสอ.สบปราบ on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม​ 2563 นายอำเภอสบปราบร่วมกับสาธารณสุขสบปราบ ​ รพ.สบปราบ และรพ.สต.จัวเหนือ ดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการและแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้กลับมาจากต่างประเทศ ทั้งประเทศที่มีการระบาดและประเทศที่เกิดโรค เพื่อความเข้าใจและขอความร่วมมือ จำกัดบริเวณให้อยู่ภายในบ้านและแยกของใช้ส่วนตัว เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน 

01-90039840_1808793765918369_886804003801792512_n.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์