01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.นายาง ต.นายาง อ.สบปราบ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทีมนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำโดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตรวจยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ โดยมีแพทย์หญิงสุภาพรรณ ชุณหกาญกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบและ นายศุภฤกษ์ ทิฉลาดสาธารณสุขอำเภอสบปราบร่วมต้อนรับทีมนิเทศ 

20-88228470_207512683988487_2248661678650556416_n.jpg

 

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน