01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.นายาง ต.นายาง อ.สบปราบ

26 กุมภาพันธ์​ 2563 น.ส.ณัฐนรี อินทร์พิจิตร์ ปลัดอำเภอ สบปราบ​ ตัวแทนนายอำเภอสบปราบ​ เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน พร้อมกับร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ณ โรงเรียนนายางวิทยา และการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19​ โรคไข้เลือดออก และการป้องกันฝุ่นละออง​ pm2.5 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ครูนักเรียน รร.นายางวิทยา คณะเจ้าหน้าที่ อบต.นายาง สสอ.สบปราบ รพ.สบปราบ และ รพ.สต.บ้านนายาง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 

19-87511805_200781564661599_8120258473410691072_n.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน