01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.นายาง ต.นายาง อ.สบปราบ ฉบับที่ 8

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำรึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อำเภอสบปราบมีกิจกรรมดังนี้
ช่วงเช้า - พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านจัวตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
- พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยแม่ปราบถวายราชกุศล ณ ลำห้วยแม่ปราบ (บริเวณวัดนาไม้แดง หมู่ ๖ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง )
ช่วงเย็น – พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ
นำโดยนายอำเภอสบปราบ พร้อมทั้งข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร/ตำรวจ นายกกิ่งกาชาด/สมาคมกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ ประชาชนและประชาชนจิตอาสา อำเภอสบปราบเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 

18-72299666_122991832440573_4575893951415844864_n.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน