01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

รพ.สต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง (2)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง อ.สบปราบ จ. ลำปาง ร่วมรณรงค์สนับสนุนการหยุดใช้สารฆ่าหญ้า พาราควอตคลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเชต 

16-01-72401941_120354429370980_118774756475404288_o.jpg16-02-72335164_120354419370981_4567769170371936256_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน