01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

รพ.สต.บ้านไร่ สนับสนุนแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ อสม.ในเขตรับผิดของรพ.สต.บ้านไร่ ในกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน เพื่อป้องกัน COVID-19 ค่ะ 🙏
#COVID19 

13-01-89887219_141356390712158_3014237262700347392_o.jpg13-02-90048977_141356380712159_6546411714026405888_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน