01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

#สายธารใดเล่าจะเท่าสายธารน้ำใจ
21 / 2 / 2563 เวลา 15.30 น.
คณะเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านไร่ ร่วมกับอสม.บ้านนาปราบ ได้นำที่นอนลมยาง(แบบรังผึ้ง) จำนวน 1 ชุด มอบให้ "แม่บัวคำ ดวงเขียว" อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 47 ม.3 บ้านนาปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันเกิดการแผลกดทับ ค่ะ 🙏🙏😁😁
**ส่งต่อธารน้ำใจ หลั่งไหลสู่ผู้ป่วยติดเตียง**
#ทีมงานตุ๊เจ๊าบ้านนอก #ทีมงานหมออนามัยบ้านนอก #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ 

11-03-87130577_133457988168665_7010282020379033600_o.jpg11-02-87042137_133458014835329_5004784901648547840_o.jpg11-01-87168475_133457978168666_1568022148075749376_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน