01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

#สายธารใดเล่าจะเท่าสายธารน้ำใจ
21 / 2 / 2563 เวลา 13.00 น.
"กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง"
นำโดย พระปลัดทนงศักดิ์ ปัญญาพหุโล
ประธานกองทุน ฯ พร้อม คณะกรรมการ - อสม.บ้านนาไม้แดง
ทำการมอบ ที่นอนลม(แบบรังผึ้ง )
จำนวน 2 ชุด มอบให้
" โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ "
ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
** เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงป้องกันเกิดแผลกดทับ **
#ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพที่นอนลม จำนวน 2 ชุด
1. คุณวาสนา ถาวรกิจ พร้อมครอบครัว. จำนวน 1 ชุด 1,300 บาท
2. พ่อเทา - แม่เรือนคำ อินตาเหล็ก พร้อมลูกหลาน จำนวน 600 บาท
3. คุณศรัญญา วงศ์ชัย พร้อมครอบครัว จำนวน 500 บาท
4. นายธนบดี -นางนงคราญ ขัดเรียบ - น.ส ธัญทิพ - นายธนวัฒน์ ขัดเรียบ พร้อมครอบครัว. จำนวน 100 บาท
" กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง "
#ทีมงานตุ๊เจ๊าบ้านนอก 

10-02-87040391_133438098170654_8883925820670738432_o.jpg10-01-86716747_133438074837323_7229346874556153856_o.jpg10-03-87176470_133438068170657_4446113994079469568_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน