01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านไร่ อสม. ตำบลนายาง สาธารณสุขอำเภอสบปราบและนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 รณรงค์งดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก และพัฒนารพ.สต.บ้านไร่ การจัดการสิ่งแวดล้อม ค่ะ 

08-82627185_119626246218506_4360665284718100480_n.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน