ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านไร่ อสม. ตำบลนายาง สาธารณสุขอำเภอสบปราบและนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 รณรงค์งดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก และพัฒนารพ.สต.บ้านไร่ การจัดการสิ่งแวดล้อม ค่ะ 

08-82627185_119626246218506_4360665284718100480_n.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล