01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

ข่าวสารวันนี้...รพ.สต.จัวเหนือ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

27 กุมภาพันธ์​ 2563 นาย วิศิษฏ์ ภู่สุวรรณ์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอสบปราบ​ ตัวแทนนายอำเภอสบปราบ​ เป็นประธานเปิดการอบรม อสม.หมอประจำบ้านสู่อสม. 4.0 พร้อมกับร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก​ และการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19​ โรคไข้เลือดออก และการป้องกันฝุ่นละออง​ pm2.5 ร่วมด้วย สสอ.สบปราบ รพ.สบปราบ และ รพ.สต.จัวเหนือ และคณะอสม. ตำบลสมัย ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ.วัดบ้าน ตำบลสมัย

04-88276796_1790782434386169_8942806785757020160_n.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์