01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"

บริการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
มีบริการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพรโดยตู้อบไฟฟ้าและนวดฝ่าเท้า เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น. บริการในห้องแอร์ บริการให้ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล อัตราค่าบริการ
1. นวดแผนไทยแบบราชสำนัก 120 บาท
2. ประคบสมุนไพร 50 บาท
3. นวดแผนไทยและประคบสมุนไพร 150 บาท
4. อบสมุนไพร 120 บาท
5. นวดฝ่าเท้า 100 บาท
#หมายเหตุ สิทธิ์เบิกได้ข้าราชการและท้องถิ่น สามารถออกใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

รพ.สต.จัวเหนือ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 

72988207_1664535610344186_7064587917582139392_o.jpg74154551_1664535567010857_2516022632617345024_o.jpg73515581_1664535513677529_4993208697770475520_o.jpg73201883_1664535540344193_3549644119133388800_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์