ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

Work-mph-001-004.JPGWork-mph-001-003.JPGWork-mph-001-002.JPGWork-mph-001-001.JPG

ITA-page-001.jpgITA-page-002.jpgITA-page-003.jpgITA-page-001.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล