logoSP003.png   สำนักงานสาธาณสุขอำเภอสบปราบ
เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
โทรศัพท์ หมายเลข 0-5429-6101,0 โทรสาร 0-5429-6101
E-mail : sobprab@sobprabhealthoffice.go.th

                                                 

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  • หน้าแรก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุข และการจัดระบบริการ NPCU...
21 มิ.ย. 2565 04:05 - สสอ.สบปราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุข และการจัดระบบริการ NPCU

วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ
จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุ [ ... ]

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่...
13 มิ.ย. 2565 04:08 - สสอ.สบปราบโครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอำเภอสบปราบ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเ [ ... ]

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ...
10 มิ.ย. 2565 04:01 - สสอ.สบปราบโครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คปสอ.สบปราบ จัดประชุมโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สู [ ... ]

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
30 พ.ค. 2565 04:03 - สสอ.สบปราบการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี วันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คปสอ. สบปราบ ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ท่อน้ำดี โดยการ Ultrasound ตามกิจกรรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ประจำปี  [ ... ]

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่...
30 ธ.ค. 2564 12:42 - สสอ.สบปราบงดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy)
ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยบัตรอวยพร สมุดอ [ ... ]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
อ่านต่อทั้งหมด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุข และการจัดระบบริการ NPCU...
21 มิ.ย. 2565 04:05 - สสอ.สบปราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุข และการจัดระบบริการ NPCU

วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ
จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุ [ ... ]

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่...
13 มิ.ย. 2565 04:08 - สสอ.สบปราบโครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

โครงการเสริมสร้างทักษะการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอำเภอสบปราบ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเ [ ... ]

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ...
10 มิ.ย. 2565 04:01 - สสอ.สบปราบโครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คปสอ.สบปราบ จัดประชุมโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันภาวะหกล้มกระดูกสะโพกหักในผู้สู [ ... ]

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
30 พ.ค. 2565 04:03 - สสอ.สบปราบการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี วันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คปสอ. สบปราบ ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ท่อน้ำดี โดยการ Ultrasound ตามกิจกรรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ประจำปี  [ ... ]

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่...
30 ธ.ค. 2564 12:42 - สสอ.สบปราบงดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส (No Gift Policy)
ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยบัตรอวยพร สมุดอ [ ... ]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ปฏิทินนัดหมาย

พบกับพวกเราได้ที่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน