01header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอสบปราบ "อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์"
"วิสัยทัศน์ "บริการมีมาตรฐาน ศูนย์กลางคือประชา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างคุณค่าทำงานเป็นทีม"*****พันธกิจ "....."*****“MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People center ใส่ใจ ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม"
  • หน้าแรก

 

ดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตาม...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตาม

16 มีนาคม​ 2563 นายอำเภอสบปราบร่วมกับสาธารณสุขสบปราบ ​ รพ.สบปราบ และรพ.สต.จัวเหนือ ดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการและแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้กลับมาจากต่างประเทศ ทั้งประ [ ... ]

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอสบปราบ...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอสบปราบ

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอสบปราบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง
19 มี.ค. 2563 10:37 - สสอ.สบปราบข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านไร่ อสม. ตำบลนายาง สาธารณสุขอำเภอสบปราบและนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” รณ [ ... ]

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง
19 มี.ค. 2563 10:37 - สสอ.สบปราบข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

#สายธารใดเล่าจะเท่าสายธารน้ำใจ
21 / 2 / 2563 เวลา 13.00 น.
"กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง"
นำโดย พระปลัดทนงศักดิ์ ปัญญาพหุโล
ประธานกองทุน ฯ พร้อม คณะกรรมการ - อสม.บ้านนาไม้แดง
ทำการมอบ ที่นอนลม(แบบรังผึ [ ... ]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ
ดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตาม...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตาม

16 มีนาคม​ 2563 นายอำเภอสบปราบร่วมกับสาธารณสุขสบปราบ ​ รพ.สบปราบ และรพ.สต.จัวเหนือ ดำเนินการลงเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการและแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้กลับมาจากต่างประเทศ ทั้งประ [ ... ]

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอสบปราบ...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอสบปราบ

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอสบปราบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓...
28 มี.ค. 2563 01:53 - สสอ.สบปราบข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์การสาธารณสุขอำเภอสบปราบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง
19 มี.ค. 2563 10:37 - สสอ.สบปราบข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านไร่ อสม. ตำบลนายาง สาธารณสุขอำเภอสบปราบและนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” รณ [ ... ]

ข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง
19 มี.ค. 2563 10:37 - สสอ.สบปราบข่าวสาร รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลนายาง

#สายธารใดเล่าจะเท่าสายธารน้ำใจ
21 / 2 / 2563 เวลา 13.00 น.
"กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง"
นำโดย พระปลัดทนงศักดิ์ ปัญญาพหุโล
ประธานกองทุน ฯ พร้อม คณะกรรมการ - อสม.บ้านนาไม้แดง
ทำการมอบ ที่นอนลม(แบบรังผึ [ ... ]

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ปฏิทินนัดหมาย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน